WADA листа на забранети супстанци и методи за 2019 година

Објавено на 14 Ноември, 2018 во Антидопинг


Во продложение е WADA (World Anti-Doping Agency) листата на забранети супстанци и методи за 2019 година, заедно со документот во кој се сумирани сите поголеми модификации и објаснувања за 2019 година како и мониторинг програмата за 2019 година.

Оваа листа која беше одобрена од страна на Извршниот одбор на WADA на 20. септември, 2018 ќе стапи на сила на 1. јануари, 2019 г. Таа одредува кои супстанци и методи се забранети, и за време на натпреварувањата и надвор од нив, како и кои супстанци се забранети во определени спортови.

wada_2019_english_prohibited_list.pdf 

wada_2019_english_summary_of_modifications.pdf 

1 wada_2019_english_monitoring_program.pdf    
   
А репрезентација