Примени кандидати во спортска академија 2022-2023

Објавено на 13 Јуни, 2022 во Вести, Фудбалска академија


Во продолжение може да го преземете списокот на кандидати кои се примени во спортската академија 2022/2023. 

Список на кандидати примени во спортска акедемија 2022-2023.pdf    
   
А репрезентација