Информација зa користење на ваучери за користење на седства од даночно ослободување

Објавено на 08 Јануари, 2021 во Вести


Се информираат клубовите од сите рангови на натпреварување за можноста за апликација  за добивање на ваучер за користење на средствата од даночното ослободување по Законот за данок на добивка.

Уредно пополнетото, заверено  и потпишано барање да се достави во архивата на Фудбалската Федерација на Македонија до 14.01.2021 (четврток) до 16:00 часот, како и по електронски пат  на следниве адреси: 

ffm@ffm.com.mk

zarko.ignjatovski@ffm.com.mk

stojce.atanasovski@ffm.com.mk

nikola.zerdeski@ffm.com.mk

НАПОМЕНА: Со право за користење на Ваучер за користење на средства од даночно ослободување  се стекнуваат оние клубови кои биле активни  во последните две натпреварувачки сезони.

Образец-В2 Барање за користење на средства од даночно ослободување за СПОРТСКИ КЛУБ.docx 

Образец-В2 Барање за користење на средства од даночно ослободување за СПОРТСКИ КЛУБ.pdf 
   
   
А репрезентација