Информација за користење на ваучери

Објавено на 21 Мај, 2019 во Вести


Информација од Агенцијата за млади и спорт доставена до Фудбалската федерација на Македонија до клубовите од сите рангови на натпреварување за можноста за апликација за добивање на ваучер за користење на средствата од даночното ослободување по Законот за данок на добивка.

Поради измени на образецот од страна на Агенција за млади и спорт и нивно барање, во продолжение преземете го новиот образец кој треба да биде уредно пополнет, заверен и потпишан. Барањето да се достави електронски на ffm@ffm.com.mk најдоцна до 22.05.2019 година до 12:00 часот. 

Образец БАРАЊЕ ВАУЧЕР - КЛУБОВИ.docx 

 
   
   
А репрезентација