Барање за добивање ваучер за користење на средства од даночно ослободување по Законот за данок на добивка

Објавено на 10 Јануари, 2020 во Вести


Информација од Агенцијата за млади и спорт доставена до Фудбалската федерација на Македонија до клубовите од сите рангови на натпреварување за можноста за апликација за добивање на ваучер за користење на средствата од даночното ослободување по Законот за данок на добивка.

Поради измени на образецот од страна на Агенција за млади и спорт и нивно барање, во продолжение преземете го новиот образец кој треба да биде уредно пополнет, заверен и потпишан. Барањето да се достави до архивско одделение во ФФМ или електронски на ffm@ffm.com.mk најдоцна до 15.01.2020 година до 14:00 часот. 

БАРАЊЕ ВАУЧЕР - Спортски клубови 03.01.2020.docx 
   
   
А репрезентација