Содржини

07.02.2018   Вести

Февруари - еден од најзначајните месеци за фудбалската историја на Македонија

На 7. февруари 1993. година е одржано првото ИЗБОРНО СОБРАНИЕ на Фудбалскиот сојуз на Македонија. Низамедин Аручи, Илија Атанасовски, Киро Соневски и Здравко Точко - претседавачи на Собранието

Календар
А репрезентација