Shqiptohet masa diciplinore: Treshja e referëve nga ndeshja Shkupi B – Vardar B morrën ndalesë referimi

Publikuar më 28 Јануари, 2016 Vendimet, Lajme


Pas paraqitjes së klubeve të Vardarit dhe Shkupi, treshja e arbitrave nga ndeshja Shkupi-Vardari në Ligën e ekipeve B, Komisioni për Diciplinë pranë FFM-së ka marrë vendimet si vijojnë:

1. Dejan Mlladenovski – arbitër kryesor i ndeshjes dënohet me masën diciplinore ndalesë referimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve dhe gjobë në të holla në vlerë prej 1 000 euro (një mijë euro në kundërvlerë të denarëve).

2. Sashe Toshevski – ndihmës arbitër i parë në ndeshjen në fjalë dënohet me masë diciplinore ndalesë referimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti dhe gjobë në të holla në vlerë prej. 500 euro (pesëqindë euro në kundërvlerë të denarëve).

3. Bojan Ivanovski - ndihmës arbitër i dytë në ndeshjen në fjalë dënohet me masë diciplinore ndalesë referimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti dhe gjobë në të holla në vlerë prej. 500 euro (pesëqindë euro në kundërvlerë të denarëve).

4. Me sjelljen e këtij Vendimi pezullimi HIQET për arbitrat e lartëpërmendur.

5. Dënimi rrjedh prej 16.12.2015.   
   
Reprezentacioni A