Selektim për përfaqësuesen U14

Publikuar më 02 Декември, 2021 Lajme


Federata e Futbollit të Maqedonisë i njofton të gjitha klubet se gjatë muajit dhjetor do të zhvillohen ndeshjet selektive rajonale për përfaqësuesen deri në 14 vjeç. Ata i referohen futbollistëve më të mirë të lindur në vitin 2008.

Çdo klub mund të regjistrojë maksimumi 5 kandidatë duke plotësuar formularin bashkëngjitur dhe duke ia dorëzuar koordinatorëve rajonalë. Të gjitha informacionet bazë në lidhje me zgjedhjet si dhe formularin e kërkuar më poshtë. Më shumë informacion nga koordinatorët rajonalë, numrat e të cilëve janë në dokument.

Selektim i futbollisteve U14

Formular i futbollisteve te vitit 2008
   
   
Reprezentacioni A