Rezultatet nga selektimi për AKADEMINË SPORTIVE pas fundit të rrethit të dytë

Publikuar më 15 Јуни, 2017 Lajme, Akademia e Futbollit


Në linkun në vijim mund të shihni rezultatet e rrethit të dytë të selektimit për AKADEMINË SPORTIVE-FUTBOLL:

Резултати од Селектирање Спортска Академија 2017 по втор круг.pdf 

VËREJTJE:

Regjistrimi i gjithë nxënësve të selektuar nga FFM do të bëhet më 28 dhe 29 qershor 2017 në Akademinë Sportive në Shkup (në objektin e njejtë të shkollës së mesme të edukatës fizike METODIJA MITREVSKI-BRICO)

Federata e futbollit të Maqedonisë do të jep vërtetimet për gjtihë nxënësit direkt në AKADEMINË SPORTIVE, ndërsa kandidatët për regjistrim duhet të sigurojnë dokumentet e mbetura që kërkohen për regjistrim në cilëndo shkollë të mesme.    
   
Reprezentacioni A