Lista e kandidatëve të pranuar në Akdeminë e FFM-UEFA

Publikuar më 29 Септември, 2020 Lajme, Akademia e Futbollit


Në vazhdim gjeni rezultatet (kandidatët e pranuar) nga selektimi për Akademinë e FFM/UEFA (gjenerata 2007):

СLista e kandidatëve të pranuar në Akdeminë e FFM-UEFA 2007.pdf 

Person përgjegjës nga FFM do të kontaktojë kandidatët e pranuar për informacione shtesë.   
   
Reprezentacioni A