Konkurs për regjistrimin e trajnerëve në kursin e licencës C të UEFA

Publikuar më 05 Април, 2022 Lajme, Seminare


Qendra për Arsim e Federatës së Futbollit të Maqedonisë shpall konkurs për regjistrimin e trajnerëve në kursin për licencën C të UEFA-s.

Kushtet për t'u regjistruar në një kurs trajnimi për diplomë C të UEFA-s:

- Të paktën 18 vjeç;

- Së paku 2 vite lojë aktive futbolli në garat e rregullta të të rinjve në FFM - konfirmim nga një klub futbolli;

- Të ketë përfunduar arsimin e mesëm;

- Pagesë 200 euro në FFM - me mundësi pagese me këste, 300000001599760  Banka Komerciale;

- Gjendje e kënaqshme shëndetësore - institutet për mjekësi sportive, të paraqitura me mbërritjen në seminar;

- Pagesa prej 35 euro për aplikim dhe mbajtje provimesh dhe lëshim diplome - licencë - fletëpagesa dorëzohet me mbërritjen në provim.

Konkursi është i hapur për aplikime deri më 30.04.2022, ndërsa kushtet për mirëmbajtje do të përcaktohen më tej pas përfundimit të afatit për aplikim dhe formimit të grupit. Trajnuesit do të njoftohen për fillimin e seminarit me e-mail ose mesazh.

Kandidatët e interesuar mund të dorëzojnë dokumentet e kërkuara në formë PDF në adresën e mëposhtme të emailit:

bojan.markovski@ffm.com.mk
   
   
Reprezentacioni A