Kandidatët e pranuar në akademinë sportive 2022-2023

Publikuar më 13 Јуни, 2022 Lajme, Akademia e Futbollit


Në vijim mund të pajiseni me listën e kandidatëve që janë pranuar në Akademinë e Sporteve 2022/2023.

Список на кандидати примени во спортска акедемија 2022-2023.pdf   
   
Aktuale
Kalendar
Reprezentacioni A