Dita e fundit për paraqitjen e ekipeve për pjesëmarrje në Ligat e Fëmijëve 2019/2020

Publikuar më 16 Август, 2019 Ligat e Fëmijëve


Sot, 16.08.2019 është dita e fundit për paraqitjen e ekipeve për garim në Ligat e Fëmijëve të FFM-së për sezonin garues 2019/20.

Shkarkojni fletëparaqitjen për pjesëmarrje (Fletëparaqitje për pjesëmarrje 19-20.doc) ku janë shënuar gjithë dokumentet e nevojshme për paraqitjen e ekipit, si dhe mënyrën e aplikimit. 

Në vazhdim mund të shihni listën ku janë renditur informacione të përgjithshme, por kyçe në lidhje me sezonin e ardhshëm, si dhe kontakt personat për secilin prej gjashtë rajoneve.

Ligat e fëmijëve 2019-2020-veb.pdf    
   
Reprezentacioni A