- Një ekip për të drejtat e fëmijëve

Publikuar më 21 Ноември, 2022 Lajme, Barazi


Fëmijët dolën në fushë në një ndeshje miqësore futbolli, me një thirrje për të gjithë të bashkohen për të drejtat e fëmijëve

Me rastin e Ditës Botërore të Fëmijëve, UNICEF-i dhe Federata e Futbollit të Maqedonisë organizuan një ndeshje miqësore të futbollit ku “fëmijët dolën në terren”. Në këtë ndeshje luajtën fëmijë, futbollistë profesionistë të ekipit përfaqësues, futbollistë nga Olimpiada Speciale dhe zyrtarë të lartë.

“Në këtë ditë, të gjithë ne të rriturit, së bashku me fëmijët, i kujtojmë vetes se cilat janë prioritetet tona, ku duhet t'i drejtojmë sytë, çfarë duam të arrijmë për të siguruar një fëmijëri të pa brenga për të gjithë fëmijët dhe sigurisht një fëmijëri me të ardhme më të mirë dhe mundësitë për zhvillim”, tha kryeministri Dimitar Kovaçevski. 


Dita Botërore e Fëmijëve, e cila festohet çdo vit më 20 nëntor, nxjerr në pah çështjet më të rëndësishme që prekin jetën e fëmijëve dhe mbështet pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të rinjve si mbrojtës të të drejtave të tyre. Këtë vit, Dita Botërore e Fëmijëve bie në të njëjtën ditë me fillimin zyrtar të Kupës së Botës FIFA 2022 në Katar, duke ofruar kështu një mundësi të rrallë për të vendosur çështjet e fëmijëve në krye të axhendës globale.

Ndeshja është pjesë e fushatës së përbashkët të UNICEF-it dhe Federatës së Futbollit të Maqedonisë, nën sloganin “Të gjithë jemi një ekip”, e cila u bën thirrje të gjithëve të bashkohen për të drejtat e fëmijëve.

“Futbolli do të thotë të përhapësh miqësi, barazi dhe të promovosh një stil jetese të shëndetshme dhe kulturë sportive. Inkurajojmë të gjithë të rinjtë që të marrin pjesë në aktivitete që përcjellin mesazhin e pranisë së miqësisë dhe barazisë në terrenet sportive, por edhe në jetën e përditshme”, tha drejtori i përfaqësueses A të Maqedonisë, Deni Masev. “Fëmijët kanë të drejtat e tyre sepse janë fëmijë, jo sepse ende nuk i kanë fituar. Është detyra jonë t'u mësojmë atyre përgjegjësinë, zhvillimin e kapaciteteve të tyre, respektin për të tjerët, tolerancën apo jetën e komunitetit. Është detyra jonë që të gjithë në departamentin ose distriktin e tyre të bëjnë gjithçka që munden për të siguruar që të drejtat e të gjithë fëmijëve të respektohen me të vërtetë. Është e rëndësishme të investohet në përmirësimin e cilësisë së jetës së fëmijëve, nëpërmjet edukimit, kujdesit shëndetësor dhe social, kulturor dhe sportiv”.

Në këtë aktivitet morën pjesë fëmijë, mësues, ministra, ambasadorë, ekipe të futbollit të të rinjve dhe futbollistë nga Olimpiada Speciale. Aktiviteti u moderua nga Kika, Filip, Anastasia dhe Miha, fëmijë të serialit "Jep Muzikë", të cilët përfaqësonin Maqedoninë në Eurovizionin për Fëmijë.

Dita Botërore e Fëmijëve është një thirrje vjetore për veprim për të tërhequr vëmendjen ndaj çështjeve të rëndësishme për fëmijët dhe për të krijuar një botë më të drejtë dhe më gjithëpërfshirëse për çdo fëmijë. UNICEF dhe partnerët i bëjnë thirrje të gjithë shoqërisë që të mbështesë aktivitetet:

· Kujdes shëndetësor cilësor, për çdo fëmijë, i cili përfshin sigurimin e aksesit në kujdes shëndetësor dhe ushqim cilësor për çdo fëmijë, si dhe mbrojtje ndaj sëmundjeve të parandalueshme me vaksina.

· Arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës, ​​për çdo fëmijë duke përfshirë rritjen e investimeve dhe përmirësimin e efikasitetit dhe barazisë në shpenzimet e arsimit për të ndihmuar çdo fëmijë të fitojë aftësitë e shekullit të 21-të dhe të fuqizojë fëmijët të rriten në njerëz që do të transformojnë ekonominë dhe shoqërinë.

· Shëndeti dhe mirëqenia mendore e fëmijëve dhe të rinjve, duke përfshirë krijimin e programeve që promovojnë shëndetin dhe mirëqenien mendore në shkolla dhe komunitet, në mënyrë që çdo fëmijë të ketë fëmijërinë që meriton dhe që i takon.

· Një mjedis i shëndetshëm, duke përfshirë krijimin e hapësirës për fëmijët dhe të rinjtë që të luajnë një rol të madh në hartimin e veprimeve klimatike dhe në ofrimin e zgjidhjeve për sfidat mjedisore me të cilat përballemi sot.

· Një shans i drejtë për çdo fëmijë, duke përfshirë veprime për të trajtuar diskriminimin dhe përjashtimin, në mënyrë që asnjë fëmijë të mos mbetet pas për shkak të aftësisë së kufizuar, varfërisë, përkatësisë etnike ose gjinisë.

   
   
Reprezentacioni A