Agjensioni për kundër dopingut (VADA) tërheq vëmendjen për substancën GW501516

Publikuar më 10 Февруари, 2014 Anti dopingu

“VADA” ka njohuri se në tregun e zi shitet substance GW501516 e cila shfrytëzohet nga disa sportistë.

Të nderuar sportistë dhe puntorë sportiv,

Agjensioni botëror kundër dopingut ‘VADA’ ka jem informatën e rradhës:

“VADA” ka njohuri se në tregun e zi shitet substance GW501516 e cila shfrytëzohet nga disa sportistë.

Efektet e padëshiruara nga kjo substancë janë shumë serioze për çka ‘VADA’ ndërmer këtë hap të pazakontë për tërheqje të vëmendjes ‘atyre që gënjëjnë’ për tu siguruar se është i plotë njohtimi dhe vetëdijësimi për reziqet e mundshme për shëndetin e atyre sportistëve të cilët do tundohen nga mundësia për të përdorur GW501516 për përmirësimin e performansave.

GW501516 ishte substancë në fazë të hulumtimeve klinike e cila u hoq nga testimet nga ana e kompanive farmaceutike dhe prodhimi i saj ishte për shkak të zbulimit në testet preklinike në toksicitet shumë të serioz në organizmin e përdoruesit.

Miratimi klinik i kësaj substance nuk është dhënë dhe nuk do të jepet.

Megjithatë, GW501516 ishte në dispozicion për disa muaj në tregun e zi, pëmres internetit dhe kanaleve tjera. Organizatat e autorizuara për anti-doping konfirmuan përdorimin e kësaj substance nga disa sportistë pas zbulimit të shumë rasteve pozitive në kontrollet e dopingut.

FFM, sektori për Anti-Doping
   
   
Reprezentacioni A